010 - 4413111
Home » Training & Development | van Assessment tot Zakelijke Training » Kieboom Ontwerpen Organisatiestructuur

Ontwerpen Organisatiestructuur


Organisatiestructuren zijn vaak ontstaan vanuit de historische ontwikkeling van de organisatie. Opdrachtgevers van Kieboom lopen meer dan eens tegen de beperkingen aan van deze ontstane structuur. En dan is het tijd om de structuur (opnieuw) te ontwerpen.

Kieboom biedt hierin gerichte hulp en begeleiding. Na een inventarisatie wordt stapsgewijs gewerkt aan een organisatiestructuur die de 'best fit' heeft voor de toekomst en in lijn is met de doelstellingen en omgeving van de organisatie.

Hierbij kan gedacht worden aan de volgende thema’s die vanuit diverse invalshoeken worden besproken:

 
  1. Inventarisatie oorzaken en aanleidingen mogelijke structuurwijziging
  2. Omgevingsfactoren
  3. Activiteiten
  4. Coördinatie & afstemming
  5. Macht/invloed en bevoegdheden

In dit proces hebben de partners van Kieboom aandacht voor een openhartige discussie en creativiteit zodat
het nieuwe ontwerp beantwoord aan de toekomst die de organisatie tegemoet gaat.

Contact

KIEBOOM
Training & Development

Bezoekadres: Marten Meesweg 8
3068 AV, Rotterdam

Telefoon 010 441 31 11
Fax 010 441 31 12